Mladí rozmýšľali o ich vzťahu k Bohu

V priebehu  Jesenných prázdnin v októbri sa skupina mladých animátorov rozhodla stráviť ich čas hĺbaním na duchovných cvičeniach o ich vzťahu k Bohu a k blížnym. V chate na Ranči mal hlavné vieroučné slovo salezián Ivo Štofej. Chalanom predniesol témy o príčinách a dôsledkoch hriechu, ľudskom zlyhaní a Božej láske očisťujúcej ľudí od hriechov.

Rodinu v chate Ranči tvorili desiati animátori túžiaci po stretnutí s Bohom, saleziánka Lívia Škrabáková a don Ivo Štofej. Jesenná atmosféra čarovnej krajiny mladým dodala vhodné prostredie aby sa mohli zahľadieť do svojho vnútra a zhrnúť si uplynulý rok.

„Boh chce aby sme boli najlepšou verziou seba samého, preto aj ja som rozmýšľal nad sebou,“ vyjadril sa Marek Vigaš.

Po prednáškach o láske, slobode, pýche, hriechu a odpustení chlapci dostali čas premýšľať nad otázkami od kňaza Iva a o ich životoch. Ticho v lone jesennej prírody pri malebných Veporských vrchoch mládencom poskytlo to správne miesto, aby vo svojom srdci počúvali Boží hlas.

-Tomáš Slepčan

28. október 2016

dátum

Drábsko, Sedmák

miesto

Lívia Škrabáková, Marek Vigaš

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.