Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok – 6. 11. 2016

  1. Dnes  v prvú nedeľu popoludní o 15,00 hod. bude poklona k Najsvätejšej sviatosti Oltárnej a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
  2. Zajtra 7.11. v pondelok bude sv.omša o 18,30 hod.
  3. Budúcu sobotu 12.11. bude u nás prebiehať duchovná obnova pre manželov. Pozývame všetkých manželov, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť, aby sa dostavili v sobotu o 9,00 hod. ráno do nášho strediska s celou rodinkou. Asistenciu k deľom zabezpečíme tak, aby ste mohli byť chvíľku nerušení. Duchovná obnova sa zakončí sv. omšou a spoločným posedením.
  4. Taktiež v sobotu 12.11. o 16,00 hod. bude IMOS – stretnutie  prvoprijímajúcich detí s rodičmi.
  5. Dnes večer / v nedeľu/ pozývame k nám všetkých chlapov na tradičný deň mužov, ktorý začne po večernej sv.omši v priestoroch nášho mládežníckeho strediska.
  6. Budúcu nedeľu je zbierka na potreby bohoslovcov. Za Vaše milodary  Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V stredu  je sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky.

V piatok je spomienka  Sv. Martina z Toursa, biskupa

Budúca nedeľa je 33. v období cez rok.