Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu 27.11.2016

  1. V advente po sv.omšiach sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána v rámci duchovnej prípravy na oslavu Narodenie Pána.
  2. Začíname predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii a uviesť meno, adresu, tel.číslo.
  3. Po sv.omšiach od utorka 29.11.budeme sa modliť deviatnik  pred Slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
  4. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Pozývame vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež. V sobotu je prvá sobota v mesiaci – Fatimská sobota.
  5. Sestry saleziánky pozývajú všetky ženy na spoločné stretnutie pri zdieľaní a modlitbe v sobotu 3.12. po večernej sv.omši v stredisku.
  6. Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci o 15,00 hod. je modlitba Korunky Božieho milosrdenstva
  7. Budúcu nedeľu 4.12.2016 o 16 hod. pozývame všetky deti, rodičov, starých rodičov k opornému múru v Sásovej na stretnutie s Mikulášom. Deti pripravte si darček pre Mikuláša a prineste si nejakú sladkosť, ktorou obdaruješ druhého.
  8. V piatok 2.12. pokračujeme cyklom mládežníckyh sv. omší. Po sv. omši pokračujeme na stredisku pri posedení pri adventnom venci so zaujímavým hosťom diakonom Rafaelom Ambrozom z Brezna, ktorý nám príde spolu s manželkou povedať niečo o svojej ceste povolania.
  9. Dnes je jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  10. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu  30.11 je sviatok sv. Ondreja, apoštola.

V sobotu 3.12. je sviatok sv. Františka Xaverského, kňaza a patróna našej BB diecézy a spomienka na bl. Filipa Rinaldiho SDB, kňaza

Budúca nedeľa je 2. adventná nedeľa.