Farské oznamy na 34. nedeľu v období cez rok – Slávnosť Krista Kráľa 20.11.2016.

  1. Pri príležitosti oslavy patrónky cirkevnej a liturgickej hudby Sv. Cecílie vás pozývame na Cecilfest, ktorý sa uskutoční  dnes popoludní 20.11. o 15,30 hod. v našom saleziánskom stredisku.
  2. Keďže na budúci týždeň začína adventom nový liturgický rok, pozývame vás na vyrábanie adventných vencov v piatok 25.11. o 16 hod. Treba si priniesť kruh na adventný veniec a ozdoby. Čečinu zabezpečíme. Adventné vence budeme posviacať v sobotu pri večernej sv. omši a v nedeľu pri sv. omšiach. V tento deň zároveň začíname s cyklom  mládežníckych sv. omši na tému hľadania povolania. Prvou témou bude profil mamy dona Bosca – mamy Margity, ktorej liturgická spomienka pripadá presne na ten deň. Po mládežníckej sv. omši v piatok vás pozývame do nášho strediska na posedenie a diskusiu so zaujímavým hosťom doc. Miroslavom Sanigom.
  3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  4. Katolícké gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici pozýva rodičov a žiakov na Deň otvorených dverí vo štvrtok 24.11.2016 – 8,30 – 13,30 hod.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V  utorok je spomienka Sv. Cecílie, panny a mučenice

Vo štvrtok je spomienka Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov.

Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa