Farské oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 13. 11. 2016

  1. Naše saleziánske vydavateľstvo Don Bosco pripravilo nové spracovanie životopisu zakladateľa našej rehole. Kniha nazvaná Don Bosco ponúka reálny pohľad na život tohto veľkého svätca. Môžete si predplatiť edíciu Viera do vrecka na budúci rok, aby sme ďalej aj týmto spôsobom posilnili svoju vieru.
  2. Dnešnou nedeľou sa končí Svätý rok milosrdenstva a zatvorenie Brány milosrdenstva v Katedrále Sv. Františka Xaverského otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom v Banskej Bystrici o 9,30 hod.
  3.  Pri príležitosti sviatku sv. Cecílie, patrónky hudby Vás budúcu nedeľu pozývame do nášho strediska na hudobné popoludnie v rodinnom oratku. Naši animátori pripravujú pestrý program s príjemným posedením pre dospelých a pesničkami a hudobnými atrakciami pre deti. Preto pozývame celé rodiny. Rodinné oratko začne o 15,30 hod.
  4. Dnes je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 7.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je slávnosť sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.

Budúca nedeľa je Slávnosť Krista Kráľa.