BBSK nás znova podporilo

Všetko, čo vieme a máme, je aj vďaka predchádzajúcim generáciám. Dedíme. Banskobystrický samosprávny kraj raz opäť prispel ku pokračovaniu dedičstva, ktoré môžeme a máme ďalej zveľaďovať. Finančne pomohol pri kultúrnych i duchovných podujatiach mladých v našom „Salezku“.

Všetci si isto pamätáme divadelné turné začiatkom roka s názvom „Bez matky to nejde“. Tento muzikál si pozrelo vyše tisíc ľudí vo viacerých predstaveniach. Dokonca sa odohrala aj špeciálna premiéra pre školy. Pri nácvikoch bolo použitej veľa techniky a aj vďaka tomuto projektu sme ju mohli prenajať. Nedá sa spočítať to duchovné i myšlienkové obohatenie, ktoré tento muzikál zanechal nielen v divákoch ale aj v samotných hercoch.

Ďalším odvetvím podpory bolo sprevádzanie mladých talentov. Predchádzajúci školský rok bol veľmi bohatý na členov gitarového krúžku. Bol preplnený a stále sa hlásili noví záujemcovia. Novým gitarovým nástrojom a strunami budeme v tomto trende ešte napredovať. Nech talenty rastú.

Poslednú časť príspevku sme pridelili zahraničnému podujatiu, kde mladí reprezentovali nielen seba, naše Salezko, ale i Banskú Bystricu a Slovensko. Boli to Svetové dni mládeže v Krakove. Tam naši mladí nielen načerpali, ale i spoznali nové tváre z iných častí sveta a prispeli svojim podielom k budovaniu krásnej atmosféry.

Podporený projekt niesol názov „Podpora kultúrneho a duchovného dedičstva mladých“.

Sme vďační, že aj takýmto spôsobom naša samospráva podporuje budúce generácie – našu nádej.

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.