Očakávame japonskú návštevu

Sestry saleziánky sa pripravujú na kánonickú vizitáciu, ktorá sa koná každých šesť rokov. Na poslednej generálnej kapitule, ktorá sa konala v Ríme na jeseň v roku 2014, zvolili po prvýkrát v histórii Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (FMA) za generálnu radkyňu sestru z Japonska. Sr. Mária Assunta Sumiko Inoue vtedy tiež ešte netušila, že bude vybraná generálnou matkou Yvonne Reungoat, aby bola vizitátorkou slovenskej provincie FMA. Po prvýkrát príde na Slovensko 23. septembra a vizitáciu ukončí 27. novembra 2016.

Sestra Mária Assunta počas dvoch mesiacov navštívi 15 slovenských komunít a jednu misijnú prítomnosť v azerbajdžanskom Baku. Do Banskej Bystrice pricestuje v nedeľu večer 9.októbra a zdrží sa do stredy 12. októbra. Počas vizitácie sa okrem komunity sestier stretne aj s  bratmi, saleziánskou rodinou, s mladými a s otcom biskupom Mariánom Chovancom.

Ako napísala v liste, ktorý poslala slovenským sestrám: „Túžim, aby moja prítomnosť  medzi vami bola akoby púťou: budem medzi vami ako sestra, ktorá je poslaná Matkou navštíviť vás. Želám si, aby nám naše stretnutia pomohli urobiť nejaký krok vpred, odvážne vyjsť na existenčné a geografické periférie a aby nám Pán dal radosť byť Ním premenené, aby sme boli misionárkami radosti a nádeje.“

Prebraté z www.salezianky.sk