Povolanie animátora je povolaním lásky

Saleziánske stredisko v Banskej Bystrici sa môže pochváliť ďalšou novinkou. V sobotu 22. októbra sa totiž v jeho útrobách po prvýkrát uskutočnil nový projekt, vďaka ktorému môžu animátori rásť nielen v dobrovoľníckom, ale i duchovnom rozmere.

Stredisková škola animátorov je trojročný kurz určený pre všetkých dobrovoľníkov zo saleziánskeho strediska. Je rozdelený na tri ročníky, počnúc od začínajúcich animátorov, ktorí absolvujú všetky tri roky, až po najskúsenejších, ktorí budú študovať už len záverečný rok. V každom ročníku absolvujú štyri bloky – dve soboty sa všetci po ročníkoch stretnú v saleziánskom stredisku a dva víkendy absolvujú na saleziánskych chatách.

Povolanie animátora, povolanie k svätostiPovolanie k láske, milovať Boha a blížneho boli témy otváracieho stretnutia pre prvý a druhý ročník. Rozdelení do dvoch miestností, každá skupina sa spoločnými diskusiami a prednáškami snažila nájsť odpovede na aktuálne otázky povolania animátorstva a ich povolania k svätosti.

Program bol obohatený o duchovnú obnovu, svätú omšu, modlitbu svätého ruženca. Nezabudlo sa však ani na spoločný čas, kedy si všetci mohli vyskúšať, akú veľkú majú dôveru voči svojim vrstovníkom. Cez rôzne hry mali možnosť zakúsiť padanie do neznáma a iné „skúšky odvahy a dôvery“.

Povolanie animátora je taktiež veľkou skúškou odvahy, obety aj vytrvalosti. Prvým kurzom sa to všetko len začalo. Najbližší termín SŠA, ako sa skrátene hovorí strediskovej škole animátorov, sa uskutoční už v decembri na chatách v Banskej Belej a Ranči.

Ivan Bernát

Fotogaléria – prvý kurz SŠA

22. október 2016

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.