Až na veky vekov! Tri sestry FMA zložili svoje večné sľuby

Banská Bystrica zažila ďalší krásny sviatočný deň. Stredisko v Sásovej privítalo veľkú saleziánsku rodinu z celého Slovenska. Nemohla chýbať väčšina sestier FMA, saleziánov, ale i nespočetný zástup zo saleziánskej rodiny, či kňazov a sestier z diecéz.

Tri sestry, konkrétne Viera Antalíková, Dagmara Čepelová a Mária Nagyová sa rozhodli, že sa úplne odovzdajú Bohu a povedia mu svoje „áno“. Rodáčky z Dubnice nad Váhom sa večnými sľubmi čistoty, poslušnosti a chudoby pripojili k ostatným dcéram Panny Márie Pomocnice a k ich evanjeliovej službe.

Stovky ľudí v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov sa prvú septembrovú sobotu zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval hlavný predstavený saleziánov na Slovensku, don Jozef Ižold. Obrad sa skladal z troch častí: bohoslužby slova, skladania doživotnej profesie a bohoslužby obety. Počas kázne prítomných povzbudil svojimi slovami salezián Maroš Husár, ktorý prepojil slová z listu Pavla Rimanom:

„Povolaní budú podobní obrazu Jeho syna. Pretože to sú tí, čo zažili niečo z Jeho lásky, Jeho dotykov.“ Sestry povzbudil, že majú byť práve takýmto obrazom Ježiša všetkým ľuďom, ktorých budú stretávať vo svojom živote.

Kázeň končil slovami od Wilfrieda Stinissena o tom, ako veľmi sme milovaní Bohom. „Boh po tebe túžil od počiatku. Ešte neboli ani galaxie, hviezdy, nebolo nič a On už po tebe túžil. Preto si sa jedného dňa narodil/a. Keď budeme toto všetko prežívať s Bohom, môžeme sa stať znamením Jeho lásky.“

-Ivan Bernát

Fotogaléria

3. september 2016

dátum

Kostol PMP, Sásová

miesto

Martin Funiak, Lucia Kuklicová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.