Hecni sa!

Aj tento rok sa naši animátori „hecli“ a vyšli zo saleziánskeho strediska na ihrisko pod oporným múrom, aby sa priblížili mladým z celého sídliska.

Akcia „Hecni sa“ vznikla práve za týmto účelom. Koná sa každoročne na konci prázdnin a trvá tri dni. Jej cieľom je získať nových mladých a deti, a ponúknuť im zmysluplné trávenie voľného času v našom saleziánskom stredisku. Inšpiráciou je, samozrejme, Don Bosco, ktorý sa tiež prioritne venoval chudobným a opusteným chlapcom. V dnešnej dobe síce nie je taká chudoba, ale mladí sú chudobní na lásku a na vzťahy. To je práve to, čo sa animátori snažia ponúknuť. Pri hre a zábave sa spoznávajú, odovzdávajú hodnoty a vytvárajú priateľstvá.

Tento rok vládla príjemná atmosféra a všade sa niečo dialo. Na ihrisku sa hral futbal, na piesku plážový voleybal, deti si mohli vyskúšať chodúle, dať sa pomaľovať na tvár, nakresliť si spomienkový obrázok v rámčeku, skákať na trampolíne, zahrať si stolný tenis, súťažiť a mnoho ďalších aktivít. Pri tom všetkom si mohli vychutnať pozornosť a čas animátorov, ktorý bol vyhradený len pre nich.

Dúfame , že sa podarilo vyčarovať úsmev na mnohých tvárach a najmä, že aspoň niektoré z nich sa objavia v novom školskom roku aj v našom oratku.

Alžbeta Ondrejková

Fotogaléria

29. - 31.august 2016

dátum

Ihrisko Rudohorská

miesto

Terézia Fiľová, Peter Phanvan, Marek Vigaš

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.