Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo

Posledný júlový týždeň sa štyridsaťdva mladých zo saleziánskeho strediska v Banskej Bystrici rozhodli stráviť na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Túžba stretnúť sa so Svätým Otcom Františkom ich hnala aj napriek rôznym prekážkam, s ktorými sa stretli na ich púti. Neodradili ich príliš veľké horúčavy, choroba, dav ľudí, nekonečné putovanie či preplnené električky a vlaky. Vždy a všade panovala dobrá nálada, úsmev na tvári a spev.

Hlavným mottom SDM sú slová Ježiša: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“  (Mt 5,7). No neostalo to len pri myšlienke. Každý účastník mal možnosť zažiť a okúsiť milosrdenstvo na vlastnej koži.

Naši mladí, tak ako aj všetci ostatní Slováci boli počas SDM ubytovaní v meste Skawina. Tam si za týždeň vybudovali pevné vzťahy s domácimi, ktorí boli neskutočne starostliví  a milí a starali sa o nich ako o svojich.

SDM prichystali pre Slovákov osobitý program plný možností, ktorý sa odohrával v parku priamo v Skawine. Hneď v pondelok mohli zažiť atmosféru prijatia na otváracom ceremoniáli a spoločnej svätej omši. Samozrejme, nechýbal ani ohňostroj na odštartovanie týchto osláv.

Počas nasledujúcich troch dní mali možnosť zahĺbiť sa do seba a porozmýšľať o svojich životoch počas katechéz, ktoré boli vedené biskupmi zo Slovenska. Po nich vždy nasledovala svätá omša. Okrem katechéz sa v parku mohli mladí občerstviť nie len na tele ale aj na duši v Rehoľnej kaviarni, kde mohli viesť debaty so zasvätenými osobami. Samozrejme nechýbala ani možnosť vyspovedať sa. K dispozícii boli desiatky kňazov z celého Slovenska. Najväčším prekvapením pre mladých bola práve pre túto príležitosť vybudovaná Brána Milosrdenstva, ktorá je jednou z podmienok na získanie úplných odpustkov.

Streda večer bola pre Saleziánsku mládež opäť o niečo výnimočnejšia. Bol to Festival Mládeže, na ktorom sa stretli všetci saleziánski mladí z rôznych kútov sveta. Spolu oslavovali dielo Don Bosca, tancovali, spievali a modlili sa počas večernej adorácie. V závere mali možnosť vypočuť si povzbudzujúce slová hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernández Artime a predstavenej sestier FMA, sestry Yvonne Reungoat.

Nasledujúce večere boli už spojené s hlavným dôvodom tohto stretnutia. Mladí mali možnosť privítať Svätého Otca, modliť sa s nim krížovú cestu, zažiť s ním večernú vigíliu či slávnostnú svätú omšu.

Svätý Otec v jednom zo svojich príhovorov priamo vyzval mladých aby snívali:

„Vysloviť milosrdenstvo spolu s vami znamená vysloviť šancu, vysloviť zajtrajšok, vysloviť záväzok, vysloviť dôveru, vysloviť otvorenosť, pohostinnosť, spolucítenie, je to vysloviť sny. Avšak, ste vy schopní snívať? A keď je srdce otvorené a schopné snívať, je tu priestor pre milosrdenstvo, je tu priestor pre pohladenie tých, čo trpia, je tu priestor byť po boku tých, čo nemajú pokoj v srdci alebo im chýba to nevyhnutné na živobytie, alebo im chýba tá najkrajšia vec – viera. Milosrdenstvo. Povedzme spoločne toto slovo: milosrdenstvo. Všetci! Ešte raz! … Ešte raz, aby svet počul!“

Slová Svätého otca sa hlboko zakorenili do sŕdc každého jedného človeka, ktorý sa priamo zúčastnil SDM, alebo ich aspoň sledoval z diaľky. Povzbudzoval všetkých, aby boli milosrdní a mali otvorené srdcia pre okolitý svet. Aby nezahadzovali svoj „uterák“ skôr ako začnú bojovať, aby pri páde neostali na zemi ale pozreli sa hore, lebo tam nás vždy čaká Ježišova natiahnutá ruka, ktorá nám chce pomôcť vstať.

-Terka Fiľová

SDM – Krakow 2016

25. - 31. august 2016

dátum

Krakow, Poľsko

miesto

Klára Chytilová, Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.