Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok – 21.8.2016.

  1. Saleziáni don Bosca Vás pozývajú na slávnosť, pri ktorej Tomáš Danko, SDB z našej farnosti a ďalší saleziáni – Marek Pančura, Vladimír Plášek, Peter Roth a Marek Vaško zložia svoje večné sľuby do rúk otca prrovinciála dona Jozefa Ižolda, SDB 10. septembra 2016 o 10,00 hod. v Kostole Svätej rodiny v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov.
    Prosíme, kto má záujem ísť na túto slávnosť prihláste sa v sakristii.
  2. Dnes je zbierka na lavice. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  3. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V stredu je sviatok Sv. Bartolomeja, apoštola.

V sobotu je spomienka na Sv. Moniku

Budúca nedeľa je 22. v období cez rok.