Prímestský tábor 2016 – Štvrtýdeň

V dnešný deň nás neodradilo ani nepriaznivé počasie. Skupinky, do ktorých sme sa zadelili v prvý deň tábora sme vymenili za nové. Tým sme dali šancu vytvoriť si nové priateľstvá. Po rozdelení sa všetci s odhodlaním pustili do športovania. Dievčatá súťažili vo vybíjanej, chlapci sa stali futbalistami. Spoločným športom bola indiánska šatka. Deti dali do hry všetko, no nezabúdali hrať fair-play. Deň sme zakončili exhibíciou, kde si deti svoje sily zmerali s animátormi.

Fotogaléria – Štvrtý deň

14. júl 2016

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Lívia Škrabáková

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.