Jasenie 2016 – 3. deň – Púť

Tretie ráno v dedine nie je vôbec veselé. Deti sa dozvedajú, že sa dedinou rozšíril mor a preto musia všetci odísť na púť, aby sa očistili. Každá rodina počas cesty plní úlohy zamerané na pokánie.

Deti cestou navštevujú 5 pútnických miest: Šaštín, Levoču, Litmanovú, Turzovku aj Staré Hory. Na každom stanovisku sa dozvedajú informácie o tomto pútnickom mieste a plnia zadanú úlohu – vyrábajú kríž, naberajú liečivú vodu, vyrábajú ruženec, oltár a učia sa spievať piesne na svätú omšu. Na konci púte – na lúke – slávia všetci dedinčania spoločne svätú omšu.

Celá dedina pokračuje ďalej na dedinské kúpalisko do Jasenia, kde nachádzajú aspoň kúsok osvieženia od horúčav posledných dní. Deti skáču do vody, hrajú sa volejbal, či tancujú nacvičený tanec.

Večer pri modlitbe hovorí animátor z každej skupinky krátke svedectvo z putovania. Po svedectvách nasleduje krátka adorácia, po ktorej sa unavení dedinčania poberajú na zaslúžený spánok.

Fotogaléria

6. júl 2016

dátum

Jasenie

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.