Farské oznamy na 18. nedeľu v období cez rok – 31. 7. 2016

  1.  V utorok možno vo farských a katedrálnych kostoloch  za obvyklých podmienok získať úplne odpustky “ Porciunkuly“spojené s modlitbou Pána Otče náš , vyznaním viery Verím v Boha a splniť tri podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.
  2.  Prosíme o modlitbovú podporu pre Prázdninové oratko 2016, ktorý bude prebiehať od 1.8.-5.8.2016.
  3. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci a spomienka na Sv. Jána Vianneyho, kňaza

V piatok je prvý piatok v mesiaci.

V sobotu je sviatok Premenenia Pána.

 Budúca nedeľa je 1*9. v období cez rok.