Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok – 17.7.2016

  1. Ďakujeme všetkým animátorom, animátorkám, sestrám FMA, saleziánom a všetkým Vám za Vaše modlitby, ktorými ste podporili šťastný priebeh letného a prímestského tábora.
  2. V sakristii si môžete vyzdvihnúť DVD z birmovky a fotky zo sv.prijímania.
  3. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V sobotu je sviatok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Budúca nedeľa je 17. v období cez rok.