Farské oznamy – 3.7.2016.

1.Dnes o 15 hod. bude modlitba Korunky Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou.

2. Zbierka na “ Dobročinné diela Sv. Otca“ bola vo výške 105,- Eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

3. Počas letných prázdnin v júli a auguste nebudú bývať Vešpery, štvrtkové adorácie, sv. omše v nedele o 11,45 hod. a cez týždeň ranné sv. omše o 7,00 hod.

4. Srdečne Vás pozývame dňa 4.7.2016  v pondelok o 19,00 hod. na Slávnostný koncert  Slovanskej duchovnej hudby za účasti vzácného hosťa banskobystričana Martina Babjaka. V tento deň bude pred koncertom sv. omša o 18,30 hod.

 

5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

 

V utorok je Slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestcov. Sv.omša bude ráno o 7,00 hod. a večer o 18,30 hod.

Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.

Budúca nedeľa je 15. v období cez rok.