Farské oznamy 19.6.2016

 

  1. Dávame do pozornosti novú prázdninovú akciu pre deti základných škôl. Prvý augustový týždeň bude v našom dome tzv. prázdnonové oratko. Je to zjednodušená forma denného tábora bez zabezpečenia stravy. Rodičia, ktorí by chceli prihlásiť svoje deti do prázdninového oratka, môžu si prihlášky vyzdvihnúť vo vestibule kostola, alebo na našej webovej stránke. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať u saleziánov do konca júna.
  2. Zároveň oznamujeme, že prihlasovanie detí do pobytového tábora v Jasení a júlového denného tábora je už ukončené.
  3. Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitby matiek –  komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v našom kostole P.M.P. 24.6. – 26.6.2016.
  4. Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

 

Budúca nedeľa je 13. nedeľa v období cez rok.

Vo štvrtok  23.6.2016 je slávnosť Narodenia Sv. jána Krstiteľa – Vigília.