Farské oznamy na nedeľu -Najsvätejšej Trojice.

  1. V utorok 24.5.2016 je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostným kazateľom bude Miroslav Baláž, farár z farnosti Donovaly.
  2. V mesiaci máj sa modlievame  pred večernou sv. omšou Litánie Loretánské.
  3. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie Telo. Sv. omše budú ráno o 7,00 hod. a večer o 17,00 hod., 18,30 hod.
  4. Procesia s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou bude v nedeľu s otcom biskupom Mariánom Chovancom vo Farskom kostole so začiatkom sv. omše o 9,30 hod. U nás sú sv. omše budúcu nedeľu  ako obvykle – 7,30 hod.,9,00 hod.,10,30 hod., 11,45 hod. a večer o 18,30 hod.
  5. V sobotu 28.5.2016 o 10,00 hod. bude 1. sv.prijímanie. Deti sa stretnú o 9,30 hod. pred kostolom, nezabudnite krstnú sviecu vziať so sebou. Prvý nácvik bude 25.5.2016 o 16,30 hod. O 17,30hod. bude možné vyskúšať rovnošaty v miestnosti pod kostolom. Dňa 27.5.2016 prosíme všetky deti, aby prišli na nácvik liturgie o 16,00 hod. Fotografovať sa bude spoločne, súkromné fotografie si môžete urobiť pred alebo po sv. omši. Šaty je potrebné vrátiť v nedeľu po detskej sv. omši – 10,30 hod. V sobotu 4.6.2016 pozývame na púť prvoprijímajúce deti na Staré Hory. Stretli by sme sa o 9,00 hod. pred strediskom a išli by sme autami do Španej doliny a odtiaľ peši na Staré Hory. Sv. omša na Starých Horách bude pri studničke o 12,30 hod. Môžete sa pridať i tam. Po sv. omši by sme išli opekať a zahrať sa.
  6. Odporúčame urobiť si s Vašimi deťmi pobožnosť prvých piatkov. Kartičky dostanú v škole. Tešíme sa s Vami na stretnutie Vašich detí s Ježišom v Eucharistii.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V utorok 24.5.2016 je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov – patrónky nášho kostola.

Vo štvrtok 26.5.2016  je prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a  Krvi.

Budúca nedeľa je 9. v období cez rok.