Štátnice v našom stredisku preverili vedomosti birmovancov. Ako dopadli?

„Stres, stres, stres….“

„Bol to neskutočný stres, ale potom pohoda….

„Dobre som si potiahol.“

27. apríl 2016 bol pre niektorých mimoriadne stresujúcim dňom. V saleziánskom mládežníckom stredisku sa totiž konali štátnice – záverečné skúšky našich birmovancov. Vedomosti získané počas rok a pol dlhej prípravy mohli preukázať pred trojčlennou komisiou vzložení Lívia Škrabáková FMA/Paulína Mäsiarová FMA, Juraj Kovaľ SDB/Marek Lafférs a predsedkyňou komisie Katarínou Lafférsovou.

Každý birmovanec si potiahol obálku s číslom otázky. Na prípravu svojej odpovede mal 15 minút a samotná odpoveď trvala približne 4 minúty. Štátnice uzatvorila svätá omša a slávnostné odovzdanie vysvedčení a diplomov. Záverečné skúšky zvládli všetci! Niektorí dokonca s vyznamenaním. Birmovancom gratulujeme a prajeme, aby deň, keď prijmú dary Ducha Svätého bol pre nich skutočným vstupom do kresťanskej dospelosti. Sviatosť birmovania v našom kostole bude vysluhovať otec biskup Mons. Marián Chovanec v sobotu, 14.05.2016 počas svätej omše o 10:00. Všetci sa môžeme spojiť v modlitbe za našich mladých.

-Katarína Lafférsová

korektúra: Ivan Bernát

Fotogaléria

27. apríl 2016

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Noro Gura

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.