Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu.- 8.5.2016.

  1.  V sobotu 14. mája o 10,00 hod. bude v našom kostole birmovka.Birmovať bude otec biskup Marián Chovanec. Všetkých birmovancov prosíme, aby sa v piatok pred birmovkou dostavili do kostola. Od 17,00 hod. budeme spovedať. Potom hneď po skončení večernej sv. omše bude spoločný nácvik slávnosti birmovania, na ktorú sú pozvaní aj birmovní rodičia
  2.  Minulý  piatok sa v našom kostole začal modliť Deviatnik k Duchu sv. V jeho modlitbe pokračujeme každý deň po večernej sv.omši. Preto i v pondelok bude sv.omša o 18,30 hod.
  3. Prímestský tábor bude tento rok 11. – 15. júla 2016 pre deti skončeného 2. až 9. ročníka ZŠ. Podrobnosti sú na prihláškach, ktoré nájdete v kostole, v stredisku i na webe. Prihlášku treba odovzdať do 15. júna 2016 saleziánkam alebo saleziánom.
  4. Prihlášku na letný pobytový tábor pre deti od skončeného 3. až 8. ročníka ZŠ je možné si vyzdvihnúť vo vestibule kostola, na vrátnici, alebo aj na našej webovej stránke. Vyplnené prihlášky s poplatkom v hotovosti treba odovzdať saleziánovi Jurajovi Kovaľovi. Do tábora zoberieme prvých 120 detí.
  5. Dňa 22.5.2016 budeme sláviť Deň farnosti. Sv. omše v kostole o 10,30 hod. a 11,45 hod nebudú. Slávnostná sv.omša bude na ihrisku za strediskom o 10,30 hod.
  6. Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je nedeľa Zoslania Ducha sv. – Turíce.

V sobotu je sviatok Sv. Mateja, apoštola.