Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – 17.4.2016.

  1. Pozývame  všetkých farníkov na „Večeradlo s Pannou Máriou“ do Mládežníckeho strediska – kaplnky dňa 20.4.2016 o 17,00 hod.
  2. Miestna skupina Spolku sv. Vojtecha pozýva všetkých členov a priaznivcov SSV v sobotu dňa 23.4.2016 o 18,50 hod. do Katedrály sv. Františka Xaverského na modlitbu Svätého ruženca, ktorú bude vysielať v priamom prenose Rádio LUMEN. Svätý ruženec sa budú modliť členovia Spolku sv. Vojtecha a veriaci z farnosti Stará Sásová. Príďte podporiť modlitbu sv. ruženca. Viac info na nástenke.
  3. Dnes  v nedeľu 17.4.2016 pozývame všetky rodiny do nášho oratka na „rodinné oratko“. Pre deti máme nachystané pekné popoludnie plné hier a rodičom ponúkame posedenie pri káve.
  4. Chceme  Vám dať do pozornosti, že v našej strediskovej kaplnke ponúkame sv.omšu pre mamičky s malými deťmi každý piatok o 10,00 hod.. Rovnako máme sv.omšu pre všetkých chlapcov a mužov v našej kaplnke každý utorok o 17,45 hod.
  5. Od dnešnej nedele je možné vyzdvihnúť si prihlášku na letný pobytový tábor pre deti od skončeného 3. až 8. ročníka ZŠ. Prihlášku nájdete vo vestibule kostola, na vrátnici mládežníckeho strediska, alebo aj na našej webovej stránke. Vyplnené prihlášky s poplatkom v hotovosti treba odovzdať saleziánovi Jurajovi Kovaľovi. Do tábora zoberieme prvých 120 prihlásených detí.
  6. Dnes je zbierka na seminár. Darcom Pán Boh zaplať
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 5. veľkonočná nedeľa.

V sobotu 23.4.2016 je spomienka na sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.