Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu – 10.4. 2016

  1. Od pondelka 11.4. začína týždeň modlitieb  za duchovné povolania. Pozývame Vás na osobitné modlitby, adorácie, či pobožnosť za duchovné povolania. V našom kostole vo štvrtok využijeme modlitby pred Sviatosťou Oltárnou za duchovné povolania.
  2. Budúcu sobotu 16.4. o 9,00hod. bude u nás prebiehať duchovná obnova pre manželov. Pozývame celé rodiny. Asistenciu k deťom zabezpečíme tak, aby ste mohli byť chvíľku nerušení. Duchovná obnova sa zakončí sv.omšou a spoločným posedením.
  3. Taktiež v sobotu 16.4.  je IMOS – stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi.
  4. V nedeľu 17.4.  popoludní pozývame všetky rodiny do nášho oratka na “ rodinné oratko“. Pre deti máme nachystané pekné popoludnie plné hier a rodičom ponúkame posedenie pri káve.
  5. Na budúci týždeň 17.4.  je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 4. veľkonočná nedeľa.