Omše počas veľkonočných sviatkov v kostole PMP v Sásovej

24. 03. 2016

Zelený štvrtok

18:30
svätá omša

25. 03. 2016

Veľký piatok

08:00
ranné chvály

17:00
obrady

poklona do
21:00

26. 03. 2016

Biela sobota

08:00
ranné chvály

poklona od
08:00 do 19:15

19:30
svätá omša

27. 03. 2016

Veľkonočná nedeľa

07:30
svätá omša

09:00
svätá omša

10:30
svätá omša

11:45
svätá omša

18:30
svätá omša

28. 03. 2016

Veľkonočný pondelok

07:30
svätá omša

09:00
svätá omša

10:30
svätá omša

18:30
svätá omša

Omše počas veľkonočných sviatkov v kostole sv. Antona a Pavla – Stará Sásová

24. 03. 2016

Zelený štvrtok

18:00
svätá omša

poklona do
21:00

25. 03. 2016

Veľký piatok

16:00
obrady

poklona do
21:00

26. 03. 2016

Biela sobota

poklona od
10:00

18:30
svätá omša

27. 03. 2016

Veľkonočná nedeľa

08:00
svätá omša

10:00
svätá omša

28. 03. 2016

Veľkonočný pondelok

08:00
svätá omša

10:00
svätá omša