Byť misionárom neznamená vždy kráčať za hranice

Saleziáni, rodičia, študenti, učitelia, dávajte pozor. Počas pôstneho a veľkonočného obdobia majú všetci možnosť prispieť na dobrú vec.

Deti v Sýrii, trpiace vojenským konfliktom prežívajú ťažkú spoločenskú situáciu. Sú často opustené, bez domova, vzdelania. Nie je výnimkou, že bývajú poznačené sexuálnym zneužívaním alebo drogami. Je možnosť ich dokonca vidieť nosiť so sebou zbrane. Túto neútešnú situáciu sa snažia riešiť aj ľudia na Slovensku.

Projekt Tehlička 2016, organizovaný občianskym združením SAVIO, zastrešuje materiálnu i vzdelávaciu činnosť pre krajiny poznačené vojnou, hladom a inými nepriaznivými podmienkami. Saleziáni don Bosca v Banskej Bystrici sú aj tento rok partnermi, tentokrát pri pomoci sýrskym mladým.

Pomôcť môže každý, a to najmä po detských svätých omšiach, či prostredníctvom rôznych turnajov, organizovaných v bystrickom oratóriu.

„Na detských svätých omšiach sa ľudia môžu zapojiť do zbierky duchovnou podporou a aj tým že urobia tú špeciálnu úlohu, ktorú dávajú každý týždeň na stránku www.tehlicka.sk od pútnika, misionára Dominika v Sýrii. A v stredisku prebieha hlavná časť. Vo vnútri je nástenka, zberajú sa peniaze a tam budú aj sprievodné podujatia ako napríklad turnaje,“ oboznámil nás salezián Pavol Pillar.

Zaujímavým spestrením tohtoročnej akcie je virtuálne putovanie po Sýrii. Počas celého trvania bude sprievodcom mladý cestovateľ Dominik. Rôznymi aktivitami tak majú hlavne mladí možnosť pomôcť svojím rovesníkom v núdzi a popri tom sa niečomu novému priučiť. Všetko podstatné sa nachádza na www.tehlicka.sk/week

„Tehlička slúži na zburcovanie ľudí, zvlášť mladých, aby sme boli citliví na tých, ktorí sú na tom ďaleko horšie ako my. Ľudia, ktorí majú omnoho menej prostriedkov a možností v živote. A teda aby sme sa vedeli podeliť s tým čo máme,“ pokračuje Pavol.

„Organizuje to občianske združenie Savio, ktoré založili saleziáni, je pod misijným úsekom. Zabezpečuje smerovanie získaných prostriedkov postihnutým mestám – väčšinou sú to saleziánske miesta vo svete. Presne vieme, kam prostriedky putujú. V Banskej Bystrici sa do toho zapájame od začiatku,“ uzavrel Pavol Pillar

 

Občianske združenie SAVIO pôsobí na Slovensku už desiaty rok, ako vzdelávací a výchovný program. Vedie k väčšej citlivosti na potreby druhých ľudí žijúcich v chudobe. Ponúkajú priestor lepšie využiť čas pôstu. Svojou pomocou, záujmom môžete prispieť na dobrú vec. V našej farnosti je možnosť tak vykonať počas celého pôstneho, ale i veľkonočného obdobia. Prispieť môžete cez SMS alebo na účet 2620852641/1100 v Tatra banke od 1.1. 2016 do 21.7. 2016 i hotovosťou do neprenosnej pokladničky od 9.2. 2016 do 27.3. 2016

Viac informácii na www.tehlicka.sk

-Ivan Bernát

-Tomáš Slepčan

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.