Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstynia – 27. 3. 2016.

1.Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva.V našom kostole bude o 15:00 hod. pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu spojená s úplnými odpustkami.

2. Budúcu nedeľu Vás taktiež pozývame na posledné predstavenie muzikálu “ Bez matky to nejde“ do misijného domu o 17:00 hod.Vstupenky si môžete zakúpiť v sakristii kostola.

3. Kto by mal záujem z dospelých o prijatie  sviatosti krstu nech sa prihlási v sakristii.

4. Zbierka pre mládež bola vo výške   401 Eur. Na budúci týždeň je vyhlásená Biskupskou konferenciou  zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

5. Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci a v sobotu je Fatimská sobota. Pozývame Vás na Staré Hory.

6.Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici oznamuje rodičom a záujemcom o vzdelávanie v katolíckej škole prijímanie prihlášok, zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017. Viac info na nástenke.

7.  Budúci  týždeň upratuje skupina č.5

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva.