Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 20.3.2016.

 1. Dnes 20.3.16 o 15 hod. je spoločná sv.spoveď pred Veľkou nocou.
 2. Sv. omše a obrady Veľkonočné trojdnia 2016: 
 3.  Na Zelený štvrtok bude sv.omša svätenia olejov o 9,30 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v meste. V našom kostole bude sv.omša o 18,30 hod. Adorácia k Najsv. sviatosti Oltárnej bude do 21,00 hod.
 4. Na Veľký piatok budú ranné chvály o 8,00 hod. Obrady začnú o 17,00 hod. Potom bude poklona pri pri Božom hrobe až do začatia Veľkonočnej vigílie. Po obradoch Veľkého piatku sa presunieme k vodárni na Bučicie, kde sa spolu pomodlíme krížovú cestu.
 5.  Na Bielu sobotu ranné chvály o 8,00 hod. Adorácia pri Božom hrobe bude do 19,15 hod. Veľkonočná vigília začne o 19,30 hod. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia za obvyklých podmienok môžeme získať úplne odpustky.
 6. Veľký piatok slávenia utrpenia a smrti Pána, deň pokánia v celej Cirkvi je prísny pôst.
 7. Požehnanie Veľkonočných pokrmov bude budúcu nedeľu po prvej sv.omši.
 8. Vo Veľkonočný pondelok 28.3.2016 budú sv.omše ako v nedeľu, okrem sv.omše o 11,45 hod.
 9. Namiesto „Anjel Pána“ sa počas Veľkonočného obdobia modlíme “ Raduj sa nebies Kráľovna.“
 10. Dnes na Kvetnú nedeľu je zbierka pre mládež Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 11. Stretnutie mužov je dnes na Kvetnú nedeľu stretnutie mužov po večernej sv.omši.
 12. Z 26. na 27. marca sa mení čas. O 02. hod. posúvame hodinu na 03.hod. letného času.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.