Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu.

  1. Prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba Korunky Božieho milosrdenstva spojená s poklonou  pred Sviatosťou Oltárnou.
  2.  Stretnutie detí a rodičov IMOS bude v sobotu 12.3.2016 o 16 hod. v Saleziánskom stredisku.
  3.  Na budúcu nedeľu 13.3.2016  o 16 hod. pozývame všetky rodiny do oratka na rodinné oratko. Pre rodičov ponúkame duchovnú obnovu, kde bude možnosť na chvíľu sa stíšiť, vypočuť si nejaké povzbudivé slovo, vyspovedať sa. Počas stretnutia si Vaše deti môžu zahrať rôzne hry, ktoré si pre nich pripravili naši animátori.
  1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

 Budúca nedeľa je 5. pôstna nedeľa .