Farské oznamy na 5. nedeľu v období cez rok – 7. 2. 2016

  1. V utorok 9.2. pri večernej sv.omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých.
  2. V stredu 10.2. je Popolcová streda a súčasne je v našej farnosti celodenná adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny   dňa  na papier vo vestibule kostola. Sv.omše sú ráno o 7.00 hod. a večer o 17.00 hod a 18.30 hod.
  3. V sobotu 13.2. o 9.00 hod. ráno bude v našom stredisku duchovná obnova pre manželov a poobede o 16.00 hod. stretnutie IMOS.
  4. Minulý týždeň začal v našom stredisku kurz “ OBJAV  KRISTA“ pre všetkých animátorov. Prosíme Vás o intenzívné modlitby.
  5. Repríza muzikálu “ BEZ  MATKY  TO  NEJDE“ sa uskutoční 14.2. o 16.00 hod. v Misijnom dome. Vstupenky si môžte zakúpiť v sakristií alebo v stredisku.
  6. Na budúcu nedeľu je zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu 10.2.16 je Popolcová streda – pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi.

Vo štvrtok 11.2. je spomienka na Pannu Máriu Lurdskú – Svetový deň chorých.

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa.