Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 21. 2 . 2016

  1. Mamy z Modlitieb matiek Vás srdečne pozývajú na stretnutie s koordinátormi DETI VIERY, ktoré sa uskutoční v stredu 24.2. o 16,30 hod. na stredisku. Stretnutie je určené pre všetkých rodičov, ktorí túžia viesť svoje deti k osobnému vzťahu k Bohu a k modlitbe. Bude ho tvoriť krátka prezentácia, spoločná modlitba a otvorená diskusia na tému modlitby v rodine.
  2. V sobotu 27.2. o 15,00 hod. bude v našom stredisku prednáška o metódach prirodzeného plánovania rodičovstva. Prednášať bude licencovaný manželský pár Jakubcových z Bratislavy. Táto ponuka je tu pre všetkých, ktorí sa v budúcnosti chystajú uzavrieť sviatosť manželstva a všetkým manželským párom, ktorým záleží na správnom rozlišovaní hodnôt v morálnych otázkach manželstva a sexuality.
  3. Krížová cesta v našom kostole sa modlí v piatok a v nedeľu o 18,00 hod.
  4. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

 Budúca nedeľa je 3pôstna nedeľa.