Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 31.1.- 6.2.2016

 • V utorok 2.2. je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Môžete si priniesť sviece na požehnanie
 • V stredu je sviatok sv. Blažeja. Po sv. omši budeme dávať svätoblažejské požehnanie hrdla.
 • V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania a tiež prvý piatok v mesiaci. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia. V sobotu je prvá sobota – Fatimská sobota
 • Sviatok sv. dona Bosca dnes v nedeľu, chceme osláviť dopoludnia sv. omšami, farskou kávou a popoludní uvedením dlho pripravovaného muzikálu v misijnom dome o 16:00 hod. a 18:30 hod.
 • Po sv. omšiach o 9:00 a 10:30 Vás pozývame aj na spoločnú farskú kávu do nášho baru v stredisku.
 • V našej farnosti v kostole P.M.P. bude dňa 14.5.2016 sviatosť birmovania a 28.5.2016 prvé sv. prijímanie.
 • Dnes je v našom kostole P.M.P. zbierka na energie a v Starej Sásovej zbierka na opravu kostola. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 • Na budúci týždeň je prvá nedeľa v mesiaci. Je rok Božieho milosrdenstva – pozývame Vás na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva spojenú s adoráciou popoludní o 15:00 hod.
 • Aj tento rok je možnosť darovať DOMKE 2-3% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2015 na podporu mládežníckych aktivít v našom stredisku. Tlačiva sú na stolíku. Ďakujeme Vám za podporu.

Liturgické oznamy

 • V utorok je sviatok Obetovania Pána – Hromnice
 • V stredu je spomienka na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
 • V piatok je spomienka na sv. Agátu, pannu a mučenicu
 • Budúca nedeľa je 5.nedeľa cez rok
 • Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.