Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 23. 1. 2016

Aj tento rok Vás pozývame na saleziánsky ples. Tentokrát sa ples mladých a ples rodičov spája, a preto ste všetci srdečne pozvaní. Vstupenky si môžete zakúpiť osobne u sestry Pauli, alebo cez internet. Viac informácií nájdete na stránke sbb.sk/ples.

Tento piatok sa začíname modliť deviatnik k donovi Boscovi. V pondelok bude sv. omša večer o 18:30h. Pozývame naďalej pripojiť sa k modlitbe deviatnika každý deň v našom kostole P.M.P po večernej sv. omši. Modlitby nájdete aj na našej webstránke – link.

Dnes v nedeľu popoludní o 16:00 hod. Vás pozývame do nášho kostola na spoločnú duchovnú obnovu. Chceme sa ňou dobre pripraviť na oslavu sv. dona Bosca, nášho zakladateľa. Pozvaní sú všetci mladí, rodiny a všetci priatelia dona Bosca z našej aj z iných farností.

Sviatok sv. dona Bosca, 31. januára, v nedeľu, chceme osláviť dopoludnia sv. omšami a farskou kávou a popoludní uvedením dlho pripravovaného muzikálu v misijnom dome. Slávnostným kazateľom na sv. omšiacho 9:00 a 11:45 bude náš spolubrat salezián don Ján Čapla z Bratislavy, Miletičovej.

Po svätých omšiach o 9:00 a 10:30 Vás pozývame aj na spoločnú farskú kávu do nášho baru v stredisku. Môžete priniesť aj nejaký koláčik, aby sme si mohli takto posedieť v rodinnej atmosfére.

V rámci osláv sv. dona Bosca si taktiež naši mladí toho roku nacvičili muzikál „Bez matky to nejde“. Je to komédia o nepodarenom anjelovi a grotesknom živote dona Bosca. Svoju premiéru bude mať presne na sviatok nášho zakladateľa, v nedeľu – 31. januára v  misijnom dome o 16:00 a o 18:30.Vstupenku za 3 € si môžete zakúpiť v saleziánskom stredisku, alebo v sakrestii. Verejná generálka s voľným vstupom sa uskutoční v misijnom dome už tento piatok o 20:00 hod.

V našej farnosti v kostole P.M.P. bude dňa 14. 5. 2016 sviatosť birmovania a 28. 5. 2016 prvé sv. prijímanie.

Na budúcu nedeľu 31.1.2016 bude v našom kostole P.M.P. zbierka na energie a v Starej Sásovej zbierka na opravu kostola. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 4. nedeľa cez rok, sviatok don Bosca.

Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2