Farské oznamy na nedeľu Krstu Pána – 10.1. 2016

 1. Dnešnou nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie a od pondelka 11.1. začíname “ cezročné obdobie.“
 2. Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux v utorok 12.1.2016:
  • Staré Hory Bazilika Navštívenia Panny Márie od 10 – 12 hod.
  • Banská Bystrica Katedrála sv. Františka Xaverského od 12,30 – 19,00 hod.
  • Sestry Bosé karmelitánky DETVA od 20,00 hod.
 3. nedeľu 17.1.2016 o 19,15 sa uskutoční Trojkráľový koncert orchestra Camerata Novisoliensis s dirigentom Pavlom Tužinským v kostole Panny Márie Pomocnice v Sásovej.
 4. V Starej Sásovej  17.1. je ODPUST, spomienka na sv. Antona, opáta, patróna kostola. Slávnostná sv. omša bude o 10 hod.
 5. Budúca nedeľa je 2. nedeľa cez rok.
 6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.