Prinášajú tradície, lásku a pokoj medzi paneláky.

Banská Bystrica, 29. 12. 2015

Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov v Sásovej u Saleziánov hostil už štvrtý ročník vianočného pásma s názvom Pastierske Vianoce. Z roka na rok rastie počet záujemcov o túto akciu. Kostol Panny Márie Pomocnice v Sásovej bol zaplnený do posledného miesta.

Tento rok vystúpili v rámci Pastierskych Vianoc štyri folklórne skupiny. Hovoreným slovom ich doprevádzal folklórista, divadelník a ľudový rozprávač Ján Jankov – Šefránik. Rád o sebe hovorí, že je rodák z Heľpy, býva na Šumiaci a žije v Očovej.

Vianočné pásmo Pastierske Vianoce otvorili dievčatá z detského folklórneho súboru Radosť z Banskej Bystrice piesňou Lucie. Tento súbor funguje už od roku 1972, stretáva sa v ňom 120 detí vo veku od 4 do 16 rokov a na Pastierskych Vianociach sa predstavil po prvýkrát.

Folklórna skupina Priechoďan spolu so združením autentického folklóru (ZAF) Pohronci sa predstavili pri druhom vystúpení. ZAF Pohronci patrí k pravidelným účastníkom pásma Pastierske Vianoce, keďže jeho členovia sa podieľajú na organizácii tejto akcie. Skupina Pohronci vznikla v roku 2008 a zastrešuje folkloristov, ktorí v regióne Pohronia pôsobia a pôsobili aj ako sólisti, inštrumentalisti a speváci. Folklórna skupina Priechoďan bola založená už v roku 1968 a je jednou z najstarších folklórnych skupín na Slovensku.

Štvrtým hudobným telesom bola ženská spevácka skupina FS Marína zo Zvolena. Folklórny súbor Marína bol založený v roku 1966 spojením troch kolektívov. Dnes v Maríne takisto pracujú tri zložky: tanečný súbor, hudobná zložka a dievčenská spevácka skupina. Počas vianočného pásma doprevádzal FS Marína heligonkár Ladislav Drugda a ľudová hudba Miroslava Kapca.

Po záverečných slovách a ďakovaní od Jána Jankova, organizátora Michala Fiľa a saleziána Tibora Janúcha zaspievali všetky folklórne skupiny spoločne koledu Tichá Noc.

Za projektom Pastierske Vianoce stoja každoročne jeho zakladatelia folklórista Michal Fiľo a salezián Jozef Kmec. Organizátormi sú Saleziáni Don Bosca, NOI – Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová, Laura – Združenie mladých, DOMKA – Združenie saleziánskej Mládeže. Tieto združenia sú zahrnuté v Spoločenstve Rudlová Sásová.

Poďakovanie patrí organizátorom, vyššie uvedeným združeniam a dobrovoľníkom zo saleziánskeho mládežníckeho strediska, ktorých práca je vykonávaná ako nezištná dobrovoľnícka činnosť. Spoločne tak šíria dobro pre Sásovú a Banskú Bystricu. Akciu každoročne finančne podporuje aj mesto Banská Bystrica v zastúpení jej poslancov.

Michal Fiľo

folklorista, spoluautor myšlienky Pastierskych Vianoc

Som nesmierne šťastný a rád že program Pastierske vianoce si našiel dôstojné miesto v našom chráme. Svedčí o tom aj počet divákov, ktorý bol tento rok najväčší. Touto cestou by som da chcel poďakovať účinkujúcim – nositeľom tradícii za profesionálny prístup. Vďaka Bohu, dielo sa vydarilo.

Milan Lichý

poslanec mestského zastupiteľstva

Máme za sebou Pastierske Vianoce na sídlisku Rudlová-Sásová, teda 4. ročník pásma vianočných zvyklostí a vinšov v podaní folklórnych speváckych i tanečných súborov a muzikantov. Pilierom podujatia sú vždy naši Pohronci. Tento rok prišli aj Priechoďan, Marína, Radosť a šíriteľ dobrého slova a priateľstva Ján Jankov-Šefránik. Priniesli Rudlovanom a Sásovanom vianočný “darčok” – pekné slovo, spev, hudbu. Divákov bolo ako Sásovänov a vianočnej radosti a veselosti tiež habadej. Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, domácim usporiadateľom, Saleziánom a predovšetkým folkloristovi Michalovi Fiľovi a Saleziánovi Jozefovi Kmecovi, “otcom“ tohto podujatia. Pastierske Vianoce sú na najväčšom bystrickom sídlisku veľkou spoločenskou udalosťou, vytvárajú pocit domova i spolupatričnosti, a to všetko bolo dobre vidieť na divákoch, ktorí sa v ten večer usmievali na seba ako také slniečka, hoci vonku bola škaredá hustá hmla. Veľmi pekne ďakujeme všetkým čo sa prišli spoločne radovať z Vianoc a tešíme sa ďalšie stretnutie na rok. Pastierske Vianoce sú už v Rudlovej-Sásovej navždy doma. Na záver ešte vinš: My Rudlovania a Sásovania všetkým vinšujeme, nak im v novom roku 2016 zdravia, šťastia, lásky príde ešte viac, a všetko krepé nak vyletí ta het na Mesiac.

Tomáš Štrba

poslanec mestského zastupiteľstva

Pastierske vianoce zvestujú radostnu novinu narodenia Božieho Syna tak ako to robili naši predkovia. Sú akýmsi návratom ku koreňom a k tradícii vianoc. Samotný záujem obyvateľov o toto podujatie ukazuje, že ľudia majú záujem  o tradičné slávenie vianoc s “pastierskou koledou”. Za 4 roky si pastierske vianoce si svojou jednoduchosťou a umeleckým stvárnením získali srdcia nielen Sásovčanov. V neposlednom rade treba poďakovať účinkujúcim, že si vo vianočný čas našli čas prísť nám koledou zvestovať radostnú zvesť, organizátorom, ktorý nezištne venovali čas a energiu na prípravu tohto krásneho podujatia, ktoré organizujú Sásovčania pre Sásovu a pomáhajú tak vytvárať jednu veľku Sásovskú rodinu.

Jozef Kmec

salezián, spoluautor myšlienky Pastierskych Vianoc

Toto vzácne pásmo je hodnotné práve pre svoju hlbokú pravosť, ktorá odzrkadľuje dušu našich otcov i materí, ktorí očarení príchodom malého Ježiška nám zanechali ich najhlbšie chápanie tohoto veľkého daru. A práve tento ich čin narúša všetok nezmyselný zhon tejto doby, ktorý chce človeka okradnúť o korene, hodnoty a ľudskosť. Pastierske Vianoce prinášajú tento veľký dar všetkým ľuďom dobrej vôle. Teda reč našich otcov sa nedá chápať bez hlbokého poznania daru malého Ježiška, ktorý sa prišiel stať Ježišom! Bez Neho by to nemalo žiaden zmysel, bol by to len folklór.

Vianočné pásmo vzniklo v roku 2012 vďaka spolupráci folklóristu Miška Fiľa a saleziána Jožka Kmeca. Za štyri roky sa už z toho vianočného pásma stala tradícia a preto si získava ďalších a ďalších nových divákov. Autori myšlienky Pastierskych Vianoc chcú Sásovčanom a ľudom z okolia priniesť do sŕdc a príbytkov lásku, pokoj a radosť počas týchto sviatočných dní.

Martin Funiak

Pastierske Vianoce 2016

Videoupútavka na DVD

Fotogaléria

27. december 2015

dátum

Kostol PMP, Sásová

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.