Omše počas vianočných sviatkov v kostole PMP v Sásovej

24. 12. 2015

Štvrtok

07:00

22:00

24:00

25. 12. 2015

Piatok

07:30

09:00

10:30

11:45

26. 12. 2015

Sobota

07:30

09:00

10:30

27. 12. 2015

Nedeľa

07:30

09:00

10:30

11:45

17:00

18:00 – vianočný koncert

Pastierske Vianoce

Omše počas vianočných sviatkov v kostole sv. Antona a Pavla – Stará Sásová

24. 12. 2015

Štvrtok

22:00

25. 12. 2015

Piatok

08:00

10:00

26. 12. 2015

Sobota

08:00

10:00