Farské oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána – 3. 1. 2016

  1. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15.00 hod. bude v kostole P.M.P. modlitba sv.ruženca  spojená s  adoráciou k Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
  2. V  stredu 6.1. je prikázaný sviatok – slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov.  Sv.omše sú ako v nedeľu. Počas sv. omší budeme požehnávať trojkráľovú vodu. /prineste si fľaštičky/
  3. Záujemcovia o požehnanie príbytku sa môžete nahlásiť v sakristii.
  4. Na Vianočnú oferu ste prispeli 406,03 Eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Budúcu nedeľu slávime 1. nedeľu v cezročnom období – Krst Krista Pána.