Farské oznamy na nedeľu Sv. Rodiny – 27.12.2015

  1. Dnes 27.12. v nedeľu sa uskutoční betlehemské pásmo “ Pastierske  Vianoce“ o 18 hod. Predchádzať bude sv.omša o 17 hod. za sprievodu kolied. Všetci ste srdečne pozvaní.
  2. Vo štvrtok 31.12. je posledný deň občianskeho roku. Ďakovná sv.omša bude o 16 hod.
  3. V piatok 1.1. je prikázaný sviatok slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Sv.omše sú ako v nedeľu – 7.30, 9.00, 10.30, 11.45 a večer o 18.30 hod.
  4. Sobota 2.1. je prvá v mesiaci – Fatimská.
  5. Budúcu nedeľa je prvá v mesiaci, o 15,00 hod. adorácia a  modlitba sv.ruženca.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

 Budúca nedeľa je druhá po narodení Pána a prvá v mesiaci.