Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu – 20.12. 2015

  1. Dnes popoludní je v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Vianočnými sviatkami od 15 – 18 h. Popri spovedaní bude o 15.00 hod. aj spoločná duchovná obnova, na ktorú srdečne pozývame všetkých našich animátorov, rodiny, farníkov, sympatizantov. Príďte sa na chvíľu stíšiť pred sviatkami a aj duchovnou obnovou sa dobre pripraviť na sviatky Narodenia Pána.
  2. Betlehemské svetlo si môžete prísť zobrať dnes počas dopoludňajších sv.omší – 7.00-12.45 a spovedania, večernej sv.omše 15.00 – 19.30 h. a v utorok ráno 6.45 – 8 hod.
  3. Vo štvrtok 24.12. bude ranná sv.omša o 7.00 h. Vianočné sv.omše budeme sláviť o 22.00.a 24.00 hod.
  4. V piatok 25.12. je slávnosť Narodenia Pána – prikázaný sviatok. Sv. omše sú ako v nedeľu. V tento deň je Vianočná ofera. Pán Boh zaplať za Vaše dary.
  5. V sobotu 26.12. je sviatok sv. Štefana. Sv.omše sú v nedeľnom bohoslužobnom  poriadku, okrem sv.omše o 11.45 hod. – tá nebude!
  6. Vianočné betlehemské pásmo “ Pastierské Vianoce “ sa uskutoční v nedeľu 27.12. o 18:00 hod. Predchádzať ho bude sv.omša o 17.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 1. nedeľa po narodení Pána, sviatok sv. Rodiny Ježiša, Jozefa a Márie. Podľa možností príďte na sv.omšu obaja manželia, aby ste si mohli obnoviť manželské sľuby.