Farské oznamy na 3.adventnú nedeľu 13.12. 2015

  1. V  utorok  15.12. po večernej sv.omši o 18 hod. sa uskutoční v Starej Sásovej Adventný koncert pod vedením doc.  Pavla Tužinského. Všetci ste pozvaní.
  2. Stretnutie rodičov a detí, ktoré sa v tomto školskom roku pripravujú na 1. sv.prijímanieIMOS bude v sobotu 19.12. o 16 hod.
  3. Pred Vianočnými sviatkami spovedáme chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých môžte nahlásiť v sakristii kostola.
  4. Predvianočne spovedanie bude v našom kostole budúcu nedeľu 20.12. od 15-18 hod. V Starej Sásovej budeme spovedať v sobotu 19.12. od 16 hod. Povzbudzujeme Vás k sviatosti zmierenia, aby sme mohli prijať Pána Ježiša počas vianočných sviatkov do čistého srdca.
  5. Budúcu nedeľu 20.12. od 15 hod. bude v našom kostole popri spovedaní  spoločná duchovná obnova pred Vianocami, na ktorú srdečne pozývame všetkých našich animátorov, rodiny, farníkov a sympatizantov. Príďte sa na chvíľu stíšiť pred sviatkami a aj duchovnou obnovou sa dobre pripraviť na sviatky Narodenia Pána.
  6. Od Nového roku 2016 v pondelky o 18 hod. sa rušia sv. omše v Starej Sásovej. V stredu sa ranná sv.omša ruší a presúva sa na 18,00 hod.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 4. adventná nedeľa.