Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu 6. 12. 2015

  1. Popoludní o 16 hod. pozývame všetky deti na stretnutie s Mikulášom ku opornému múru v Sásovej. Deti prineste si nejakú sladkosť, ktorou obdarujete druhého
  2. Dnes je 1. nedeľa v mesiaci a o 15 hod. je adorácia spojená s modlitbou sv.ruženca pred Sviatosťou Oltárnou.
  3. Na charitu ste minulú nedeľu prispeli 495 Eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  4. Z dôvodu Deviatnika bude sv.omša aj v pondelok 7.12. večer o 18,30 hod. Upratovanie kostola začne v tento deň o 16 hod.
  5. V utorok 8.12. je prikázaný sviatok slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše sú ráno o 7 hod. a večer o 17hod. a 18,30 hod. V dnešný deň sa začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Brány milosrdenstva sa otvoria v nasledujúcu nedeľu v katedrálnych a určených  chrámoch.
  6. Začíname predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii kostola a uviesť meno, adresu a číslo telefónu.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy