Projekt Vianoce

Projekt: Vianoce! s podtitulom mladí píšu mladým je séria krátkych zamyslení na každý deň od nedele Krista Kráľa až po sviatok Narodenia Pána. Táto užitočná pomôcka pre lepšie prežitie adventu a vianoc obsahuje okrem samotného zamyslenia aj výstižné ilustrácie, predsavzatia na každý deň a bonus – krátke video. Je to originálna príprava, ktorá atraktívnym spôsobom približuje meditovanie nad Svätým písmom a pomocou predsavzatia pomáha čitateľom aj počas dňa žiť evanjeliom v konkrétnej službe lasky.

„Cítime potrebu pokračovať v Projekte: Vianoce!, ktorý je pre mladých užitočnou pomôckou pre hlbšie prežitie adventu. Taktiež vnímame pozitívnu odozvu a ohlasy od fanúšikov, že im projekt pomáha uvedomovať si Božiu prítomnosť v ich živote.“ Priblížila Martina Mäsiarová, spolukoordinátorka Projektu: Vianoce!

Čitatelia privítajú originálnosť a „mládežníckosť“ zamyslení, pretože spisovatelia, ktorí texty tvoria, sú mladí dobrovoľníci nadchnutí myšlienkou projektu. Aj vďaka ich pomoci a talentu získava projekt svoju tvár.

„Počas adventu čítam zamyslenia každý deň. Sú veľmi originálne, inšpiratívne a budujú môj vzťah s Bohom. Prostredníctvom zamyslení viem hlbšie a intenzívnejšie prežiť advent. Odporúčam ich aj ostatným.“ Hovorí čitateľka a fanúšička Projektu: Vianoce! Betka.

Projekt: Vianoce! prebieha na facebookovej stránke pod rovnomenným názvom a zamyslenia nájdete aj na webovej stránke združenia Laura www.laura-mladez.sk. Prvé zamyslenie bude šírené už na nedeľu Krista Kráľa. Ďalšie začnú pribúdať každodenne od prvej adventnej nedele až po sviatok Narodenia Pána.

Už po šiesty rok prichádza Laura, združenie mladých s Projektom Vianoce. Ponúka zamyslenia nad evanjeliom dňa doplnené o inšpiratívne videá a obrázky, ktoré vás budú sprevádzať adventom aj tento rok. Za(od)páľme sa pre Vianoce!

Projekt Vianoce na facebooku: