Čo sa stalo pred 25 rokmi?

11. november 2015, Banská Bystrica

Presne pred 25 rokmi prišli do Banskej Bystrice prví saleziáni. V saleziánskej kronike je možné nájsť viaceré dokumenty, zápisy a fotografie, ktoré príchod saleziánov opisujú. V tomto článku sú uverejnené jedinečné staré fotografie a dokumenty z farskej kroniky, ktorá je uložená v saleziánskom stredisku.

Prví saleziáni

Prvá strana najstaršej kroniky v našom saleziánskom stredisku, kde môžeme vidieť zoznam saleziánov, ktorí prišli do Banskej Bystrice. Prvými saleziánmi v Banskej Bystrici boli don Štefan Kovalík, don Tibor Janúch a don Jozef Gibala.

Nová farnosť

Údaje o farnosti – Banská Bystrica – Sásová. Na začiatku túto farnosť tvorili dve sídliská Sásová a Rudlová. V tom čase ešte nebolo postavené saleziánske stredisko a saleziáni bývali v štvorizbovom byte na Javorníckej ulici č. 3 na švrtom poschodí.

Návšteva biskupa

Článok z časopisu „Hlas farnosti“ o návšteve otca biskupa Rudolfa Baláža u saleziánov, ktorá sa uskutočnila 5. januára 1991. Pri svojej prvej návšteve tejto najmladšej farnosti  v banskobystrickej diecéze otec biskup pokrstil jej prvú členku Katku.

Po roku 1990

Od začiatku roka 1991 začali saleziáni aktívne pôsobiť na sídlisku v Sásovej a v Rudlovej. S mladými sa stretávali na byte, na lúkach nad Sásovou a organizovali pre nich tábory na chate v Banskej Belej. Až v roku 1997 sa im podarilo s pomocou dobrodincov postaviť saleziánske stredisko.

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.