Otváračovská opekačka

V sobotu, 31.októbra 2015, sa uskutočnila tradičná „otváračovská“ opekačka, tentokrát v jesennom vydaní. Ďakujeme Janovi Jamriškovi za neoceniteľnú pomoc pri príprave občerstvenia, Kubovi Arendárikovi za jeho príjemný hudobný sprievod, ako aj všetkým zúčastneným. Naša veľká vďaka patrí nadácii Pontis, ktorá nám umožnila zorganizovať túto akciu.

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.