Farské oznamy na 34. nedeľu v období cez rok – Slávnosť Krista Kráľa 22. 11. 2015

  1. Minulú nedeľu bola zbierka na seminár vo výške 446,29 Eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  2. Pri príležitosti dnešnej oslavy patrónky cirkevnej a liturgickej hudby Sv. Cecílie Vás pozývame na Cecilfest, ktorý sa uskutoční dnes popoludní 22.11. o 16.00 hod. v našom saleziánskom stredisku. Môžete sa tešiť na hudobné vystúpenia… Urobte si čas a príďte celé rodiny.
  3. V stredu 25.11.  je spomienka na blahoslavenú mamu Margitu. Za dar don Boscovej mamy budeme ďakovať pri slávnostnej sv. omši, na ktorú sú pozvané predovšetkým všetky mamy, ale aj všetci sympatizanti don Bosca a jeho mamy.
  4. Pozývame všetkých farníkov na “ Večeradlo s Pannou Máriou“ do saleziánskeho strediska – kaplnky v stredu 25.11. o 17,00 hod.
  5. Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici pozýva rodičov a žiakov na Deň otvorených dverí vo štvrtok 26.11.2015 od 8,30 – 13,30 hod. Viac info na nástenke.
  6. V sobotu 28.11 o 16,00 hod. Vás pozývame na prípravu adventných vencov. Je potrebné si priniesť adventný veniec a ozdoby.
  7. Kto by mal záujem Vianočné sviatky a Nový rok 2016  od 28.12. – 3.1.2016 prežiť Medugorji, nech sa prihlási u p. Hrčkovej. Cena zájazdu je 200 Eur. Viac info na nástenke.
  8. V nedeľu 29.11. po večernej sv.omši je stretnutie mužov.
  9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  10. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5

Liturgické oznamy

V stredu 25.11. je spomienka na  blahoslavenú mamu Margitu.

Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa.