Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok – 08. 11. 2015

  1. Ďakujeme Vám  bratia a sestry za peknú skúsenosť spoločnej návštevy cintorína od 1.-8. novembra. Jednota medzi nami a sila modlitby sú príťažlivým svedectvom viery pre ľudí v našom okolí.
  2. Budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  3. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je spomienka na Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

V piatok je začiatok modlitieb – Trnavská novéna.