Farské oznamy na 31. nedeľu v období cez rok – 01. 11. 2015

  1. Dnes je 1. nedeľa v mesiaci. O 15:00 hod je poklona k Najsvätejšej sviatosti Oltárnej a modlitba sv. ruženca.
  2. V pondelok 2. 11. je deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Svätá omša bude ráno o 7 hod. a večer o 17 hod. a 18,30 hod.
  3. Na získanie odpustkov je potrebné navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha. Samozrejme je potrebné splniť ďalšie štyri podmienky uvedené nižšie, aby sme mohli získať odpustky pre duše v očistci. Odpustkovým úkonom je nábožná návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Ďalšie podmienky sú: sv.spoveď, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému, sv.prijímanie /v deň získania úplných odpustkov/, modlitba na úmysel Sv.Otca – Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
  4. Do nedele 8. 11. /vrátane/ máme možnosť raz denne získať úplné odpustky a privlastniť ich dušiam trpiacim v očistci.
  5. Pokračujeme s mladými v návšteve cintorína, zraz je o 19:15 hod. po večernej sv.omši. Buďme veľkodušní a pomáhajme týmto našim bratom a sestrám v očistci, aby prišli čím skôr do neba.
  6. Tento týždeň je prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Odporúča sa adorácia a spoločná modlitba sv.ruženca.
  7. V piatok je prvý piatok v mesiaci, spovedáme denne pred sv.omšou.
  8. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2 v utorok o 16 hod.
  9. Budúca nedeľa je 32. nedeľa v období cez rok

Liturgické oznamy

V stredu je spomienka  Sv. Karola Borromea, biskupa

Vo štvrtok je spomienka na Sv.Imricha