Pomôžte mladým rozhodnúť sa, čo spravia so svojím životom

Túžime im podať pomocnú ruku v načúvaní ich vnútorného GPS, ktoré ich naviguje na ceste životom. Tak, ako na tom záležalo don Boscovi! Sestry saleziánky a ich novicky, manželské páry, snúbenci, animátorky ako jeden tím organizujú kurz pod názvom GPS.

Kurzy pomáhajú mladým rozhodnúť sa čo chcú v živote robiť, akú si zvolia školu, povolanie, kariéru, osobné ciele,…

Ak počujete vo vašom vnútri, že vás don Boscova túžba ženie byť blízko mladým, poďte do toho s nami: pravidelným darom, modlitbou, dobrou radou, vlastným príkladom…

číslo účtu: 4007868759/7500

správa pre prijímateľa: GPS

Sestry saleziánky so svojim tímom ponúkajú kurzy projektu GPS. GPS je ponuka pre mladé dievčatá vo veku 17 až 23 rokov.

Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Chceme posilniť všetky rozmery, ktoré hýbu mladou ženou a venovať sa rôznym témam.

Ponúkame víkendové kurzy prežité v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa môžu cítiť slobodne a otvorene. V jednotlivých kurzoch nie je núdza o zaujímavých hostí a už takmer  tradične netradičné prekvapenia nabité adrenalínom života.

Na ďalší z kurzov sa záujemnkyne môžu prihlásiť do 31. októbra 2015. Kurzu sa zúčastní prvých 15 nahlásených dievčat, preto je potrebné odoslať vyplnený prihlasovací formulár čím skôr.

Kurz GPS je stále otvorený a flexibilný. Kto chce, môže v stretnutiach pokračovať, kto nie, môže prísť jednorázovo.

S členkami tímu je možné komunikovať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu gps.fma@gmail.com.

Nájdete nás aj na Facebooku.

Plagát na stiahnutie.

Článok o tom, ako bolo naposledy.

Viac o možnosti finančnej podpory kurzu GPS.

Miesto a dátum:

Slávnické Podhorie, 13.-15. november 2015

Kysak, 20.-22. november 2015

Cena kurzu: 20,- Eur.