Farská púť za don Boscom

7. - 11. október 2015

dátum

Turín a okolie, Taliansko

miesto

Jozef Kmec

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.