Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 4. 10. 2015

  1. Ďakujeme Vám drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zapojili do farskej 40 – hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
  2. V októbri sa modlievame sv.ruženec pred večernou sv.omšou o 17,55 hod.
  3. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba sv.ruženca.
  4. Od 7.10. – 11.10. 2015 púť do Turína.
  5. Upozorňujeme, že ak niekto sa má stáť krstným rodičom, vyžaduje sa, aby mal sviatosť birmovania. Ak má niekto záujem o túto sviatosť, nech sa urýchlene prihlási. Budúci rok bude sviatosť birmovania v našej farnosti.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu 7.10.15  8.9. je spomienka Ružencovej Panny Márie. Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.