Farské oznamy na 30. nedeľu v období cez rok – 30. 10. 2016

 1. V pondelok je sv.omša o 18,30 hod. zo Slávnosti Všetkých svätých.
 2. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež. V utorok 1.11.2016 je Slávnosť Všetkých svätých.
 3. Od 1. 11. -8. 11. 2016 máme možnosť raz denne získať úplne odpustky a privlastniť ich iba dušiam trpiacim v očistci.Odpustkovým úkonom je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Ďalšie podmienky sú: sv.spoveď, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému, sv.prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca  – Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Pozývame mladých na návštevu cintorína v týchto dňoch. Spoločný odchod je vždy po večernej sv.omši o 19,30 hod. Buďme veľkodušní a pomáhajme týmto našim bratom a sestrám v očistci, aby prišli čím skôr do neba. Oni sami si už pomôcť nemôžu.
 4. V nedeľu je 1. nedeľa v mesiaci, o 15,00 hod. bude poklona k Najsvätejšej sviatosti Oltárnej a modlitba  Korunky Božieho milosrdenstva.
 5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5

Liturgické oznamy

V utorok 1.11. je Slávnosť všetkých svätých. Sv omše budú ako v nedeľu.

V stredu 2.11. je spomienka na Všetkých verných zosnulých.

Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, modlitby za duchovné povolania.

V piatok 4.11. je prvý piatok v mesiaci.

Budúca nedeľa je 32. nedeľa v cez rok.

Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 4. 10. 2015

 1. Ďakujeme Vám drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zapojili do farskej 40 – hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
 2. V októbri sa modlievame sv.ruženec pred večernou sv.omšou o 17,55 hod.
 3. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba sv.ruženca.
 4. Od 7.10. – 11.10. 2015 púť do Turína.
 5. Upozorňujeme, že ak niekto sa má stáť krstným rodičom, vyžaduje sa, aby mal sviatosť birmovania. Ak má niekto záujem o túto sviatosť, nech sa urýchlene prihlási. Budúci rok bude sviatosť birmovania v našej farnosti.
 6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu 7.10.15  8.9. je spomienka Ružencovej Panny Márie. Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.

Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 4. 10. 2015

 1. Ďakujeme Vám drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zapojili do farskej 40 – hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
 2. V októbri sa modlievame sv.ruženec pred večernou sv.omšou o 17,55 hod.
 3. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba sv.ruženca.
 4. Od 7.10. – 11.10. 2015 púť do Turína.
 5. Upozorňujeme, že ak niekto sa má stáť krstným rodičom, vyžaduje sa, aby mal sviatosť birmovania. Ak má niekto záujem o túto sviatosť, nech sa urýchlene prihlási. Budúci rok bude sviatosť birmovania v našej farnosti.
 6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu 7.10.15  8.9. je spomienka Ružencovej Panny Márie. Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.

Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 4. 10. 2015

 1. Ďakujeme Vám drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zapojili do farskej 40 – hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
 2. V októbri sa modlievame sv.ruženec pred večernou sv.omšou o 17,55 hod.
 3. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba sv.ruženca.
 4. Od 7.10. – 11.10. 2015 púť do Turína.
 5. Upozorňujeme, že ak niekto sa má stáť krstným rodičom, vyžaduje sa, aby mal sviatosť birmovania. Ak má niekto záujem o túto sviatosť, nech sa urýchlene prihlási. Budúci rok bude sviatosť birmovania v našej farnosti.
 6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu 7.10.15  8.9. je spomienka Ružencovej Panny Márie. Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.

Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 4. 10. 2015

 1. Ďakujeme Vám drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zapojili do farskej 40 – hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
 2. V októbri sa modlievame sv.ruženec pred večernou sv.omšou o 17,55 hod.
 3. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba sv.ruženca.
 4. Od 7.10. – 11.10. 2015 púť do Turína.
 5. Upozorňujeme, že ak niekto sa má stáť krstným rodičom, vyžaduje sa, aby mal sviatosť birmovania. Ak má niekto záujem o túto sviatosť, nech sa urýchlene prihlási. Budúci rok bude sviatosť birmovania v našej farnosti.
 6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu 7.10.15  8.9. je spomienka Ružencovej Panny Márie. Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.

Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 4. 10. 2015

 1. Ďakujeme Vám drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zapojili do farskej 40 – hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
 2. V októbri sa modlievame sv.ruženec pred večernou sv.omšou o 17,55 hod.
 3. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba sv.ruženca.
 4. Od 7.10. – 11.10. 2015 púť do Turína.
 5. Upozorňujeme, že ak niekto sa má stáť krstným rodičom, vyžaduje sa, aby mal sviatosť birmovania. Ak má niekto záujem o túto sviatosť, nech sa urýchlene prihlási. Budúci rok bude sviatosť birmovania v našej farnosti.
 6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu 7.10.15  8.9. je spomienka Ružencovej Panny Márie. Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.